Postanite član Zamišljenog Muzeja


  Lični podaci

  Vaša lična informacija neće biti dostupna drugim korisnicima.

  Korisničko ime i lozinka

  Izaberite Vaše korisničko ime i lozinku

  Uslovi korišćenja Zamišljenog Muzeja

  Poštovani prijatelji svoje sredine,

  U cilju da što uspešnije predstavite vrednosti svoga mesta, bitno je da na strane Zamišljenog muzeja postavljate isključivo sadržaje koji su u vezi sa ciljevima Zamišljenog muzeja. Osnovni cilj je da se pojedincima omogući da jasno predstave elemente nasleđa svoga mesta, rukovodeći se načelom bitnosti i ličnog izbora. Pitanje koje možete postaviti sebi pre donošenja odluke o tome ŠTA treba predstaviti drugima je: Šta mesto u kome živim nudi meni i drugima? U slučaju kada su poruke uvredljive prirode, urednici Zamišljenog muzeja zadržavaju parvo da zabrane objavljivanje takvog sadržaja i da uklone sadržaj sa bilo koje stranice Zamišljenog muzeja, ako je došlo do objavljivanja predmetnog sadržaja. Verujemo da ćete uživati tokom istraživanja sopstvene prošlosti i sadašnjosti i koristiti prostor Zamišljenog muzeja za lično predstavljanje onoga do čega Vam je zaista stalo. Ostvarite zapis o tragovima u prostoru tokom vremena.

  Zamišljeni muzej

  Morate se složiti sa uslovima ZM kako bi kreirali nalog.

  7

  korisnika

  6

  objavljenih nasleđa

  12

  Fotografija